diumenge, 11 d’agost de 2019

9 noves edicions de cursos de llengua de signes

Noves edicions de cursos de llengua de signes catalana en diferents nivells a modalitat online: introducció de 30h i A1 a B2 de 120 h. Comença els mesos de setembre i octubre. Mas informació: auels.formacio@gmail.com

Clica cada cartell amplia imatge (veure dates i contacte)
                            
dissabte, 1 de desembre de 2018

Nou reconeixement a la formació d'interès en serveis socials


Els cursos estan organitzats per l'Associació d’Usuaris i Estudiants de la Llengua de Signes (AUELS), són de modalitat Online i hi ha diverses edicions i diferents nivells: A1 Nivell inicial, A2 Nivell bàsic, B1 Nivell elemental i B2 Nivell intermedi.

Nou reconeixement de la Formació d’Interès en Serveis Socials: Cursos de Llengua de Signes Catalana - LSC
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit el reconeixement de la Formació d’Interès en Serveis Socials a l’activitat formativa "Cursos de Llengua de Signes Catalana - LSC". Formació per conèixer i aprendre la Llengua de Signes Catalana (LSC), que és la llengua pròpia de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Els cursos estan organitzats per l'Associació d’Usuaris i Estudiants de la Llengua de Signes (AUELS), són de modalitat Online i hi ha diverses edicions i diferents nivells: A1 Nivell inicial, A2 Nivell bàsic, B1 Nivell elemental i B2 Nivell intermedi.

Reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials

El Departament concedeix el reconeixement de la formació d’interès en serveis socials a les activitats de formació continuada que tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i promoure la qualitat de la formació.
Per complir amb aquest objectiu, el Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social ha establert els requisits i criteris d’avaluació per a la concessió del reconeixement de les activitats formatives.

Aquest reconeixement es concedeix a les activitats de formació continuada que s’imparteixen en el territori de Catalunya. Poden sol·licitar-lo les fundacions, les associacions i altres entitats o organismes de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica i que tinguin l’objectiu d’impartir formació.