divendres, 29 de juliol de 2016

Tallers LSC als Instituts de Secundària


AUELS ofereix TALLERS DE LSC a Centres Educatius que estiguin interessats en que tant els alumnes com el personal docent i administratiu del centre descobreixin la LLENGUA DE SIGNES CATALANA.Aquests cursos consten de dues parts:


  • part teòrica: presentada per Inmaculada Nogués (entre 30 i 45 minuts)
  • part pràctica: presentada per Daniel Buñuelo (aproximadament 1h. 30 minuts)
Cal afegir que fins l'any passat, aquesta activitat també permetia que els estudiants d'interpretació de Llengua de Signes ens poguessin acompanyar fent pràctiques, de manera que els alumnes també descobrien una possibilitat laboral de futur.


Sens dubte, una gran oportunitat per tots plegats de descobrir un món nou, normalment invisible als ulls de la societat, com és la DIVERSITAT FUNCIONAL SENSORIAL AUDITIVA.