dimarts, 25 de juliol de 2017

SETEMBRE: Curs d' INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES CATALANA